Clientul este de acord ca datele sale personale (furnizate către comerciant în cadrul relaţiei contractuale) să fie stocate şi prelucrate electronic. Se face cunoscut faptul că datele transmise pe baza acestei dispoziţii sunt prelevate şi prelucrate exclusiv în scopul oferirii serviciilor, în special pentru onorarea comenzilor şi pentru evidenţa contabilă SC Planet Safe SRL nu transmite datele personale ale clienţilor către terţe persoane.